Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:170 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 02.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Den 1. juli i 2007 startet det pilotprosjekt med Smiley i Mattilsynets region Trøndelag, Møre og Romsdal. Ved hjelp av symboler ved inngangspartiet skulle forbrukerne få informasjon om hygienestandarden på spisestedene i regionen. Erfaringene fra pilotprosjektet skulle så danne grunnlag for å vurdere eventuell innføring av en smilefjesordning i hele Norge.
Hvordan har det gått med pilotprosjektene, og hvilke planer har Regjeringen i forhold til videre innføring av merkeordningen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pilotprosjektet med en smilefjesordning på spisesteder i Mattilsynets region Trøndelag, Møre og Romsdal har ifølge Mattilsynet vært svært vellykket. Dette har Mattilsynet rapportert tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet i brev datert 8. desember 2009. Mattilsynet pekte blant annet på bedre etterlevelse av kravene i regelverket, behov for færre oppfølgingsbesøk, samt støtte fra ansatte og publikum. Mattilsynet anslo i den mottatte konsekvensutredningen estimater for den årlige samlede samfunnsmessige bruttobesparelsen som følge av færre matrelaterte sykdomshendelser ved innføring av en landsomfattende smilefjesordning. Samtidig la Mattilsynet i konsekvensutredningen fram estimater som viste at en slik landsomfattende smilefjesordning i serveringsnæringen ville være svært ressurskrevende.

Mattilsynet konkluderte på bakgrunn av en helhetlig vurdering med ikke å anbefale departementet å innføre en landsdekkende smilefjesordning på nåværende tidspunkt.

Departementet har senere i brev datert 20. september 2010 bedt Mattilsynet om en nærmere vurdering av ulike innføringsalternativer med sikte på en mulig avgrensning av ressursbehovene. Departementet avventer for tiden svaret fra Mattilsynet på en slik nærmere vurdering.