Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:178 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 28.10.2010
Besvart: 04.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Sverige har man i ca. 1,5 år hatt forsøk med 30 meter lange tømmerbiler og 90 tonn totalvekt.
Kan statsråden bidra til at også tømmerbilnæringen f.eks. i Hedmark, også får forsøke seg med lengre kjøretøy og ikke minst en høyere totalvekt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er tatt hensyn til særlige forhold ved tømmertransport ved at tømmer i dag kan transporteres med biler som er både lengre og tyngre enn det som ellers er tillatt. De kan være inntil 22 meter lange, mot ellers 19,5 meter og på en del strekninger ha totalvekt inntil 56 tonn, mot ellers 50 tonn.

Statens vegvesen arbeider for tiden med revisjon av regelverket for vekter og dimensjoner for kjøretøy. Blant de spørsmålene som nå vurderes er om tømmer skal kunne transporteres på lengre og tyngre kjøretøy enn det som er tillatt i dag. Når Vegdirektoratet har gjort sine vurderinger, vil saken bli sendt på alminnelig høring.

Jeg vil også minne om at vi har en prøveordning med bruk av modulvogntog med totalvekt inntil 60 tonn og lengde 25,25 meter på et begrenset utvalg av strekninger. Dette for å se om modulvogntog kan gi mer effektiv og miljøvennlig godstransport i Norge.

De foreløpige erfaringene tyder på at vi trenger flere strekninger og lengre prøveperiode før vi kan trekke konklusjoner. Jeg har derfor fått Vegdirektoratet til å foreslå utvidelse av ordningen. Rammene for en slik utvidelse er nå til avsluttende vurdering. Utvidede rammer vil også kunne være aktuelt for tømmertransport.