Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:191 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at museums- og kunstskolekomplekset Ullevålsveien 5 kan realiseres som et levende kunstsenter?

Begrunnelse

Som en følge av etableringen av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) skal Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SKHS) flytte ut av lokalene i Ullevålsveien i løpet av 2010. Det foreligger konkrete planer om å etablere et kunstsenter i eksisterende lokaler - UV5 - bl.a. basert på tilsvarende kunstsentre i andre europeiske byer. Flesteparten av landets kunstnere bor og virker i Oslo, og det er viktig at det legges til rette for at disse kan ha gode arbeids- og utstillingsforhold i byen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Landet rundt finnes det en rekke atelier og andre arenaer for billedkunst og kunsthåndverk. I all hovedsak er dette fasiliteter som er lagt til rette og stilt til disposisjon av vedkommende kommune eller region. Dette er også situasjonen i Oslo. I de unntakstilfeller der staten er involvert i finansiering av gjesteatelier dreier dette seg i all hovedsak om internasjonal kunstnerutveksling.

Det er selvsagt positivt at det utvikles arenaer som bidrar til et aktivt kulturliv, men i dette tilfellet må jeg legge til grunn at det er Oslo kommune som er den riktige adressat for å fremme forslag om slik ny bruk av den aktuelle bygningen.