Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:194 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 08.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Debatten om tap av husdyr til rovdyr har blusset opp igjen. Aftenposten har i flere artikler påpekt noen proporsjoner i rovdyrtapene som gir grunnlag for undring. Riksrevisjonen mener at en enkel kontrolltilnærming er å sjekke om summen husdyr som får landbrukstilskudd harmonerer med summen av antall husdyr som leveres til slakt og husdyr rapportert tatt av rovdyr. Dette forslaget er ikke nytt - det ble nevnt av Riksrevisjonen allerede i 2001.
Vil statsråden ta initiativ til en slik kontrollmekanisme?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er flere utfordringer knyttet til dagens erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt. Ordningen baseres i stor grad på skjønnsutøvelse, blant annet på grunnlag av registrerte skader, rovviltforekomst og opplysninger fra dyreeier. Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er ikke opplysningene fra søknad om rovvilterstatning i dag direkte sammenlignbare med opplysninger i landbruksregistrene. Blant annet kan det oppstå differanser fordi opplysninger registreres til ulike tidspunkt på året.

Regjeringen har i Soria Moria II sagt at erstatningsordningen for husdyr skal endres, og i den sammenheng vil jeg ta hensyn til merknadene fra Riksrevisjonen. Det er ønskelig med en bedre ordning for kontroll, og det vil blant annet bli sett nærmere på hvordan opplysninger fra landbruksregistre eventuelt kan kobles til erstatningsordningen for husdyr tatt av rovvilt.