Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:211 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 05.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I hvilket tidsperspektiv ser statsråden for seg salg av Statskog, og til hvilken pris?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Først av alt vil jeg presisere at det ikke foreligger noen planer for salg av Statskog SF. Soria Moria erklæringen slår fast at Statskog ikke skal selges eller delprivatiseres.

I forbindelse med Statskog SFs kjøp av Borregaard skoger AS, Børresen AS og Borregaard Vafos AS fra Orkla, har foretaket imidlertid lagt opp til et omfattende arronderingssalg av spredte skogteiger foretaket eier fra før. Dette vil effektivisere Statskog SFs forvaltning og skogsdrift og dermed sikre foretaket en mer robust økonomi.

Et slikt arronderingssalg vil også bidra til å styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Det vil også kunne utløse makeskiftearealer for skogvern, noe som kan lette skogvernprosesser på privat grunn.

Det er viktig at arronderingssalget gjennomføres på en ryddig måte, og det vil bli utarbeidet et opplegg for hvordan et slikt salg skal gjennomføres. Det er derfor for tidlig å antyde et tidsperspektiv for salget nå, men det er et mål at prosessen kan starte så raskt som mulig. Statskog SF drives på bedriftsøkonomisk grunnlag og må søke å oppnå så gode priser som mulig ved salg. Prisene blir framforhandlet mellom kjøper og selger, og må forholde seg til de bestemmelsene som gjelder for omsetning av skog.