Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:219 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 08.11.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren vurdere å bruke økonomiske sanksjoner, eller eventuelt andre virkemidler, overfor palestinerne for å få løslatt den israelske soldaten Gilad Shalit?

Begrunnelse

Den israelske korporal Gilad Shalit ble kidnappet av væpnede palestinere 25. juni 2006 og har siden vært isolert uten kontakt hverken med familie eller internasjonale humanitære organisasjoner. På mitt spørsmål Dokument nr. 15:1604 (2009-2010) svarer utenriksministeren at han gjentatte ganger har oppfordret til frigivelse av Gilad Shalit og karakteriserer hans fangenskap som uakseptabelt. Utenriksministeren hevder videre at Norge slutter fullt opp om Europarådets resolusjon 1747 (2010) både når det gjelder kravet om umiddelbar tilgang til Shalit for Røde Kors og kravet om hans løslatelse. Utenriksministeren er også tydelig på at det er Hamas' ansvar å etterleve oppfordringene fra det internasjonale samfunnet om Shalit, og at det er opplagt at Hamas i denne saken bryter med fundamentale prinsipper i den internasjonale humanitærretten. Norge vil ifølge utenriksministeren derfor fortsette å oppfordre Hamas til å løslate Shalit. Det er prisverdig at utenriksministeren er tydelig på at Gilad Shalits fangenskap er uakseptabelt og at man vil fortsette å oppfordre Hamas til å løslate Shalit. Det er imidlertid tydelig at diplomatiet så langt ikke har hatt den ønskede virkning. Det er derfor grunn til å sette spørsmålstegn ved om ikke man nå etter hvert må vurdere andre virkemidler overfor palestinerne. Norge fremstår i dag som en av de aller viktigste økonomiske bidragsytere og burde således ha en viss innflytelse på situasjonen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge vil fortsette å kreve at Hamas frigir Gilad Shalit inntil dette etterleves. Vår innflytelse i saken er dessverre begrenset. Selv om Norge holder kontakt med alle palestinske fraksjoner, som et ledd i vårt løpende diplomatiske arbeid, gir vi ingen finansiell eller annen bistand til Hamas og tar avstand fra Hamas’ maktovertakelse av Gaza. Vår primære samarbeidspartner i Det palestinske området er Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og president Abbas og statsminister Fayyad. Norges støtte til Gaza går gjennom PA, FN og andre multilaterale organisasjoner. Som følge av uenigheten mellom disse to største palestinske partiene, Hamas og Fatah, deltar ikke Hamas i PA, som derfor også har begrenset innflytelse over Hamas. Av denne grunn ville en reduksjon i norsk bistand til Det palestinske området slik den er innrettet, ikke ha noen påvirkning på dem som holder Shalit fanget; det ville tvert i mot føre til at Hamas får økt relativ innflytelse i forhold til PA i det palestinske samfunnet. Bistandsreduksjon ville etter min mening derfor svekke mulighetene for frigivelse av Shalit. Shalits fangenskap over mange år er en tragisk og uholdbar situasjon, men det er Hamas som bærer det fulle og hele ansvaret for at denne situasjonen har oppstått og for at den videreføres. La meg legge til at i våre kontakter har norske representanter krevd Shalit frigitt. Jeg har forøvrig selv møtt Shalits far ved to anledninger i sakens anledning.