Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:222 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 16.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Aftenposten 1. november uttalte statssekretær Sigrid Hjørnegård at myndighetene har hatt innledende samtaler med EU om gjennomføringen av fornybardirektivet. Hun viste til at en del av diskusjonen gjelder i hvilken grad EU-formlene skal benyttes for Norges forpliktelser. Parallelt arbeider departementet med en ny lov om grønne sertifikater som er bebudet før jul, og som vi vet er tidskritisk. Disse to sakene henger sammen.
Når vil regjeringen sende et lovforslag om grønne sertifikater på høring?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Etableringen av det felles markedet med Sverige er en viktig sak i departementet som krever løpende kontakt og møter på forskjellige nivåer med svenske myndigheter.

Det felles markedet skal starte opp 1. januar 2012, jeg tar derfor sikte på å fremme lov om elsertifikater for Stortinget før påske 2011. Lovforslaget vil bli sendt på alminnelig høring i forkant av dette.