Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:229 (2010-2011)
Innlevert: 03.11.2010
Sendt: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Jeg har to ganger tidligere tatt opp spørsmål med statsråden om å stille F5 jagerfly til disposisjon for undervisningsformål. 14.09.09 svarte statsråden meg at dersom salg av F5 flyene ikke var gjennomført innen mars 2010, vil skoler kunne få tilbud om overtakelse av enkeltfly.
Vil statsråden nå endelig kunne tilby Bodø videregående skole og tre andre skoler i Norge som utdanner flymekanikere bl.a. til Luftforsvaret, F-5A jagerfly slik at gammelt og utdatert undervisningsmateriale kan fases ut?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om F5 jagerfly kan tilbys til undervisningsformål.

Avtalen Forsvaret har inngått med det amerikanske firmaet som det er henvist til i svar på spørsmål nr. 1531 av 14. september 2009, er forlenget til utgangen av inneværende år. Denne avtalen vil bli avsluttet dersom amerikanske myndigheter ikke har godkjent salget innen 31. desember i år.

I tillegg har et annet amerikansk firma, som tidligere har vist interesse for flyene, igjen kommet inn som mulig kjøper. I dette tilfellet er forholdet mellom firmaet og de amerikanske myndighetene allerede avklart. Forsvaret arbeider ut fra en målsetting om at en eventuell kontrakt med dette firmaet skal være inngått innen utgangen av februar 2011. Hvis dette ikke fører frem, vil Forsvaret vurdere alternative avhendingsmåter for flyene. Skoler vil da kunne få tilbud om overtakelse av enkeltfly.