Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:236 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 11.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Viser til svar på spørsmål 178 ang. lengde samt totalvekt på lastebiler som transporterer tømmer.
Mens vi venter på en prøveordning, som vil dra ut i tid og bare gjelde for spesielle strekninger, kunne man ikke nå forlenge totallengden til 23 meter samt 60 tonn inntil prøveordningen er ferdig?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg redegjorde for i mitt svar av 4. november 2010 til representanten Bredvold på spørsmål 178, arbeider Statens vegvesen for tiden med revisjon av regelverket for vekter og dimensjoner for kjøretøy. Blant de spørsmålene som nå vurderes er om tømmer skal kunne transporteres på lengre og tyngre kjøretøy enn det som er tillatt i dag. Når Vegdirektoratet har gjort sine vurderinger, vil saken bli sendt på alminnelig høring.

Jeg vil avvente Statens vegvesen sine vurderinger og forslag i denne sammenheng og ser derfor ikke grunn til å gjøre endringer i tillatt lengde og totalvekt for tømmertransport nå.