Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:237 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 12.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til skader på bro og rekkverk ved E6 - Strømmen bro - ved Kirkenes. Broen ble utsatt for et større sammenstøt fra trailer tidligere i høst. Ulykkesstedet har fått fartsbegrensninger og er blitt regulert etter denne ulykken. Men nå står vinteren for tur; strekningen er isete og glatt, og uten nødvendige sikkerhetsrekkverk på den ene siden.
Når kan vi forvente oppstart og ferdigstillelse av dette arbeidet ved Strømmen bro?

Begrunnelse

Viser til andre ulykker av samme type, hvor utbedring ble gjennomført på noen dager.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at nytt rekkeverk på E6 Strømmen bru ved Kirkenes skal være på plass innen utgangen av november 2010.

Årsaken til at utskiftingen av det skadede rekkverket har tatt så vidt lang tid, er at arbeidene var av en slik størrelse at de måtte lyses ut på anbud.