Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:242 (2010-2011)
Innlevert: 05.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 12.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge ulike media inkludert Teknisk Ukeblad så tok Cern en henvendelse til regjeringen med forslag om å investere mellom en halv og en milliard kroner mot at Norge bidro med 50 til 100 millioner i prosjektet. Cern har nå satt en svarfrist til den 30.11.10 I svar fra ministeren på skriftlig spørsmål dok. nr.15:1018 (2009-2010) der svares det bl.a. at det ikke foreligger signaler fra Cern om behov for statlig innsats.
Spørsmålet blir om ministeren nå tar signalene og sørger for støtte til etablering av et Cern-senter i Norge?

Begrunnelse

Tidsfristen for å svare på henvendelsen nærmer seg.
Flere norske aktører er på banen og argumenterer for betydningen av etablering.
De ulike tilbyderne av lokaliteter står samlet om viktigheten av en Cern-etablering. Det vil gi Cern mulighet til å etablere seg der de mener den beste lokasjon finnes.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) har behov for økt regnekapasitet/et nytt datasenter. Lokaliseringen må være sikker, og det må tilbys billig og miljøvennlig energi. CERN har i juli i år formelt anmodet medlemslandenes regjeringer om å uttrykke interesse for å bli vertsland for et nytt datasenter for CERN. CERNs henvendelse ble sendt til alle Council-delegater og således til medlemslandenes regjeringer, men CERN vil forholde seg til tilbud fra industriaktører i medlemslandene. Det finnes flere norske interessenter for å bygge et nytt datasenter. CERN har ikke stilt krav om egenbidrag fra myndighetene i medlemslandene, men vil forholde seg til konkrete tilbud.

Det stemmer ikke at det har kommet noen henvendelse fra CERN til regjeringen om at CERN ville foreta en investering på mellom 500 millioner og en milliard hvis Norge bidro med 50 til 100 millioner i prosjektet.

Norge har generelt gode forutsetninger for å huse energieffektive datasentre, blant annet fordi vi har lokasjoner med rikelig tilgang på naturlig nedkjøling, stabile politiske forhold, kompetent arbeidskraft og relativt god bredbåndsinfrastruktur.

Regjeringen ser positivt på en eventuell etablering i Norge.