Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:245 (2010-2011)
Innlevert: 05.11.2010
Sendt: 08.11.2010
Besvart: 15.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en NTB sak om Deep Water Horizon ulykken som var på trykk i flere aviser den 13.09.10 er statsråden referert på at "en rekke heldige omstendigheter gjorde omfanget av lekkasjen mindre enn hva man kunne ha fryktet". Blant omstendighetene statsråden nevner er at "lekkasjen skjedde på dypt vann".
Hva er statsrådens begrunnelse for at det er å anse som en "heldig omstendighet" at det var på dypt vann lekkasjen skjedde?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Når ulykken i Mexicogulfen først skjedde, var det som jeg tidligere har uttalt en rekke omstendigheter som bidro til at konsekvensene av ulykken ble mindre enn hva man kunne ha fryktet. De viktigste forholdene var at det var godt vær, betydelige beredskapsressurser i form av lenser, skip og mannskap tilgjengelig i området, og at det ble gjort et godt arbeid med å håndtere utslippet like etter ulykken. Oljens egenskaper og at utslippet skjedde på dypt vann gjorde at oljen som nådde havoverflaten la seg i et relativt tynt lag. Sammen med forholdene i Mexicogulfen, slik som høye sjø- og lufttemperaturer og sterk solstråling, bidro dette til at en stor del av oljen ble naturlig nedbrutt og fordampet, i tillegg til at det gjorde forholdene for bruk av dispergeringsmidler gunstig. Samlet medførte dette at mindre deler av utslippet nådde land.

Selv om det kan sies at det var en fordel i Mexicogulfen at utslippet skjedde på dypt vann, trenger dette så avgjort ikke være tilfelle under andre omstendigheter. Et oljeutslipp på dypt vann kan gjøre arbeidet med å bekjempe utslippet mer komplisert. I våre havområder må vi også anta at nedbrytningen av olje vil gå saktere på grunn av lavere temperaturforhold. Jeg vil derfor understreke at miljøkonsekvensene av et oljeutslipp vil variere sterkt avhengig av oljetype, værforhold, tid på året og hvor sårbart miljøet i området for utslippet er.