Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:249 (2010-2011)
Innlevert: 08.11.2010
Sendt: 09.11.2010
Besvart: 15.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): BT har torsdag 4.11.10 en sak om et fotballag fra Afghanistan som deltok på Norway cup i år. Det fremkommer i saken at forsvaret har "brukt" disse guttene til noe som kan oppfettes som "goodwill" for forsvaret som institusjon. Selv om intensjonen med å la dem komme hit kan ha vært god fremsettes det kritikk fra flere hold, bl.a. barneombudet.
Ser statsråden at måten guttene er brukt her i landet kan ligge i en gråsone, hva gjelder forsvarets etikk, og likeledes måten guttene omtales på?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen på bakgrunn av et oppslag i Bergens Tidende om et fotballag fra Afghanistan som deltok på Norway Cup i år.

Artikkelen refererer til Barneombudets brev til forsvarsministeren, og ombudets spørsmål til Forsvarets motiver knyttet til Faryab Uniteds besøk i Norge under Norway Cup. I brevet fra Barneombudet tas det opp forhold som Forsvaret må ha et bevisst forhold til, sett i relasjon til FNs barnekonvensjon og Forsvarets etiske retningslinjer.

Motivasjonen for invitasjonen har vært å kunne tilby ungdom i Faryab et minneverdig besøk til Norge og Norway Cup. Som stortingsrepresentant Ellingsen er inne på, har intensjonen vært god.

Fotballagets eksponering i media og gjennomføring av ulike aktiviteter har gjennomgående vært basert på samtykke fra lagledere og spillerne. Deres ønsker har også vært helt avgjørende for hvilke aktiviteter og profilering man har gjennomført.

Medieoppmerksomheten og Barneombudets problemstillinger minner oss imidlertid om den aktpågivenhet som må utvises når barn er involvert.

Forsvaret har derfor igangsatt en bred evaluering der hele prosessen blir gjennomgått, herunder også vurderinger fra involverte parter i Afghanistan.