Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:258 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa Dagens Næringsliv onsdag 10. november er fornyingsminister Rigmor Aasrud skeptisk til NRKs samarbeid med Meteorologiske institutt og værtjenesten yr.no, og har en rekke innvendinger som også fremkommer i høringsuttalelsene fra departementet. NRKs kringkastingssjef uttaler i samme sak at statsråd Aasrud er på villspor i sin kritikk.
Er statsråden enig med kringkastingssjefens kraftige kritikk av statsråd Aasrud?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med allmennkringkasteroppdraget slik det går frem av NRKs vedtekter. Rapporten ble sendt på høring med utvidet høringsfrist til 29. oktober. Departementet vurderer nå Medietilsynets rapport i lys av de innkomne høringsuttalelser. Det vil ikke være riktig av meg å kommentere innholdet i de enkelte høringsuttalelsene før det er konkludert i saken.