Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:280 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 25.11.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flyselskapet SAS, der Norge har en betydelig eierandel, er nok en gang bøtelagt for ulovlig virksomhet. Denne boten er ifølge mediene anket og vil således ikke komme til utbetaling før på et senere tidspunkt dersom anken ikke fører frem.
Kan statsråden redegjøre for hva staten som eier nå vil foreta seg i denne saken, eller mener statsråden det er akseptabelt at selskapet må bruke store midler til å betale for ulovlig virksomhet?

Begrunnelse

Flyselskapet SAS er nok en gang bøtelagt for ulovlig virksom kun kort tid etter at selskapet er dømt for industrispionasje mot flyselskapet Norwegian. Denne gangen er det EUs konkurransemyndigheter som bøtelegger selskapet for ulovlig kartellvirksomhet. Dette dreier seg om selskapet SAS Cargo. Boten denne gang er på 560 millioner kroner. Boten er ifølge mediene anket. Dette er ikke første gang selskapet blir dømt til å betale store bøter for ulovlig virksomhet. Dersom en legger sammen de bøtene dette selskapet har fått siden 2001 så utgjør dette en samlet sum på nærmere 1.2 mrd kroner. Dette skyhøye beløpet tilsvarer nesten det beløpet som har vært den norske stat sin andel i forbindelse med selskapets egenkapital utvidelse i de to siste redningsaksjonene for selskapet. Det må jo sies at det for et selskap som allerede sliter meget tungt økonomisk er relativt meningsløst at en setter seg selv i en situasjon der en blir bøtelagt gang på gang for ulovlig virksomhet. Det som gjør saken ekstra spesiell og alvorlig er selvsagt at staten er en relativt stor eier i dette selskapet sammen med den svenske og danske stat. Det må forventes at det en gang for alle ryddes opp i den ukultur som det kan se ut som finnes hos enkelte i dette selskapet. Å få orden på dette er et ledelsesansvar, men også et betydelig ansvar for eierne gjennom sin innflytelse i selskapets generalforsamling.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Staten forventer som aksjonær i SAS at selskapet følger de lover og regler som gjelder der selskapet opererer og at selskapet har etiske retningslinjer. Dette er også formidlet til selskapet.

Når selskapet ansvarliggjøres for lovbrudd, må styret ta ansvaret og arbeide for at slike saker ikke gjentar seg. SAS har de siste årene hatt et klart fokus på slikt forebyggende arbeid, gjennom etablering av etiske retningslinjer og opplæring av de ansatte i etterlevelse av dem. De personene som var involvert i den aktuelle saken, er ute av selskapet.

SAS har i denne saken valgt å anke vedtaket til Europakommisjonen, men har valgt å ta de regnskapsmessige følgene av vedtaket allerede nå. Boten vil belaste selskapet i første kvartal 2011. Vurderingene og de økonomiske konsekvensene kan imidlertid bli annerledes når en rettskraftig avgjørelse endelig foreligger. Det vil derfor ikke være riktig av meg å trekke konklusjoner nå om hvilke endelige konsekvenser vedtaket kan få for selskapet.