Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:284 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Spørsmålet ble trukket

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig