Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:334 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Det vises til Dok.15 nr. 190 (2010/11). Det brukes energi når gass transporteres i rør eller på skip. Tilsvarende er det energitap i strømnettet. Dette burde være viktige parameter i energipolitikken.
Kan statsråden gi et anslag for energiforbruk (energiforbruk som prosentandel av energimengde transportert) ved transport av gass fra Kårstø til Tyskland, og anslag for energitap i strømnettet (energitap som prosentandel av energimengde transportert) ved import av strøm fra Danmark til Midt-Norge?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gassco opplyser at estimert energiforbruk ved å transportere gass fra Kårstø til Tyskland, målt i energiforbruk som prosent av energimengde transportert, er 0,5 prosent.

Statnett opplyser at tapet på overføring av strøm over likestrømskablene mellom Danmark og Norge isolert sett vil ligge på om lag 4 prosent. Tapet i overføringsledninger i sentralnettet innenlands ligger gjennomsnittlig på om lag 1 til 2 prosent, avhengig av den hydrologiske situasjonen og mengden import/eksport på det aktuelle tidspunktet.

Nå er det ikke slik at importert kraft fra Danmark flyter direkte til Midt-Norge. I de timer på døgnet hvor kraften importeres fra Danmark til Norge vil kraften komme inn til Sør-Norge og i all hovedsak konsumeres der. Kraftflyten som ellers ville ha gått til Sør-Norge vil dermed fortrenges til andre områder i Norge, deriblant Midt-Norge. Midt-Norge importerer i perioder kraft både fra Sør-Norge, Nord-Norge og Sverige.

Jeg mener derfor at premisset for spørsmålet ikke reflekterer fullt ut det som skjer i strømnettet gjennom vår kraftutveksling med Danmark. Følgelig gir det heller ikke mening å estimere et presist anslag på tapet som oppstår ved import av kraft fra Danmark og videre transport til Midt-Norge.