Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:338 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I kyst -og distriktsnorge legges det nå ned en rekke skoler. Dette har ført til at det er startet og blir startet flere montessoriskoler. Høgskolen på Nesna har tidligere uteksaminert to montessorikull. I dag finns kun to muligheter for montessoriutdanning i Norge, begge i sør.
Vil statsråden kunne bidra til at det opprettes montessoriutdanning for lærere, eksempelvis ved Høgskolen i Nesna i Nordland?

Begrunnelse

Nesna har mange års tradisjon for å drive høyskoleutdanning for lærere og førskolelærere i grunnskolen i Nord Norge. I mange kyst og utkantskommuner legges skole og barnehagetilbud ned av ulike årsaker. Samtidig er det mange som kjemper for å unngå skolenedleggelser eller som jobber for å etablere alternative tilbud, som kan bidra til å berge bosettingen i bygdenorge. Det er en utfordring at det ikke gis tilstrekkelig utdanningsmuligheter for lærere på montessoriskoler i Norge i dag. Ikke bare vil nye skoler få et problem, men også allerede oppstartede skoler vil slite med å skaffe nok lærere med godkjenning. I dag finnes det kun to muligheter for montessoriutdanning i Norge. Ingen i den nordlige landsdelen. Nesna vil derfor kunne fremstå som et utmerket alternativ, lokalisert i en region med meget høy næringsaktivitet samtidig som flere skoler er nedlagt eller trues av nedlegging.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om kapasitet av montessoriutdanning for lærere. Spørsmålet besvares av undertegnede som ansvarlig for lærerutdanning og universiteter og høgskoler.

La meg først understreke at jeg er enig med Kristiansen i at det er behov for lærere innenfor alternative pedagogiske retninger. Når det gjelder Høgskolen i Nesna har denne institusjonen over flere år hatt utfordringer med å fylle de antall studieplasser som institusjonen i utgangspunktet er finansiert for. Jeg finner det derfor ikke riktig å tildele flere studieplasser til høgskolen. Etablering av eventuell montessoriutdanning for lærere må skje igjennom omdisponeringer internt, noe institusjonene har full mulighet til.

I lys av ”Nordlandsprosessen” bør høgskolestyret i dialog med lokale og regionale aktører vurdere hvorvidt de skal bruke sine tildelte studieplasser til en montessorriutdanning.