Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:339 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Undertegnede har blitt kontakt av en bedrift i Østfold som driver med asfaltfresing. Oppdragsmengden er sesongavhengig, og bedriften skal for første gang i vinter permittere noen av de ansatte. 3 av de ansatte som skal permitteres er svensker, og blir behandlet av Nav utland. De har fått beskjed om at det er 19 ukers behandlingstid på søknaden om dagpenger, og blir gående uten inntekt frem til sommeren.
Hva vil arbeidsministeren foreta seg for å få ned behandlingstiden hos Nav utland?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er økning i antall søknader om dagpenger som i første rekke har ført til lang saksbehandlingstid. Tallet på mottatte søknader om dagpenger økte kraftig fra om lag 730 saker i 2008 til om lag 3280 saker i 2009. Dette er en økning på nærmere 350 pst. Økningen i tallet på mottatte søknader har fortsatt å øke i 2010. Ved utgangen av oktober var økningen om lag 24 pst sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Til tross for dette opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet at behandlingstid for EØS dagpenger nå er redusert fra 19 uker til 14 uker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det er iverksatt en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Det er bl.a. utarbeidet en egen handlingsplan med dette som formål. Av aktuelle tiltak kan nevnes:

- Styrking av bemanningen ved enheten som behandler dagpenger

- Midlertidig bistand fra andre enheter innenfor NAV Internasjonalt

- Gjennomgang av organisasjonen med henblikk på en mer effektiv saksbehandling.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at saksbehandlingstiden for EØS dagpenger fortsatt går ned, og at det tas sikte på fortsatt reduksjon av saksbehandlingstiden i 2011. Departementet vil følge utviklingen særskilt på dette området.