Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:344 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at det på Kambo jernbaneholdeplass blir montert leskur som gir skydd for vind, kulde og regn?

Begrunnelse

Flere reisende fra Kambo jernbanestasjon har henvendt seg med klager på at det på denne stasjonen ikke er muligheter for skydd for regn, vind og kulde. Det henvises til modeller på Sonsveien stasjon. Disse er montert slik at glassvegger o a gir nettopp det etterlengtede skydd som kan være nødvendig på dager hvor værgudene ikke er med de reisende. Kambo stasjon har i dag skur med tak/stolper, men ikke vegger som gir reelt ly for vind og snø.
Det er, med henvisning til statistikken, ikke sjelden at reisende må vente på tog. Da er nettopp denne type komfort etterspurt.
Kambo stasjon ligger dessuten slik til at det blåser frisk vind fra sjøen. Det er ikke andre muligheter for å gå i le på denne stasjonen. Det er uttrykt sterk glede over at Rygge stasjon har blitt åpnet for reisende, men at behovet er til stede flere steder langs Østfold banen Vestre linje.
Jeg vil understreke at det er viktig at forholdene for reisende nettopp legges tilrette for å gjøre jernbanen attraktiv og foretrukket fremfor bilen. Det ganger alle hensyn innenfor samferdselspolitikken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kambo holdeplass ble åpnet i 1996, i forbindelse med at det nye dobbeltsporet på strekningen Ski - Sandbukta på Østfoldbanen ble tatt i bruk. Jernbaneverket opplyser at det i dag er fire leskur på Kambo holdeplass. Hvert leskur har tre vegger, og taket dekker over leskur og større del av plattform. Leskurene er åpne i front mot sporet. Liknende løsninger er brukt på flere stasjoner, noe som per i dag er vurdert som tilstrekkelig for Kambo holdeplass.

Jeg legger på denne bakgrunn ikke opp til å ta noe ytterligere initiativ i denne saken nå.