Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:346 (2010-2011)
Innlevert: 19.11.2010
Sendt: 22.11.2010
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 29.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Gjennom media har det blitt vist til grove eksempler på uheldige hendelser innen flere parkeringsselskaper. Enkelte parkeringsselskaper truer sine ansatte med oppsigelse, dersom de nekter å ty til løgn og juks for å få inn mer penger. Blant annet har noen blitt fortalt hvordan man kan fotografere frontruter slik at parkeringslappen ikke synes.
Vil statsråden sørge for bedre etiske retningslinjer og eventuelt vurdere å endre systemet til bruk av fastpris, i stedet for provisjon?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er opptatt av å sikre kvaliteten og brukervennligheten i det parkeringstilbudet som tilbys publikum, slik at vi unngår situasjoner som beskrevet i spørsmålet.

Samferdselsdepartementet arbeider derfor nå med forslag til felles regler som vil gjelde alle aktører, både offentlige og private, som ønsker å tilby parkering til allmennheten. Det vil her blant annet stilles krav til virksomhetene, kontrollørene, håndhevingen og det skal gis klagerett til en uavhengig nemnd. Også spørsmål rundt provisjonsavlønning og hvordan håndtere bevisst urettmessig sanksjonering blir vurdert. Samlet sett er siktemålet at nye regler skal sikre at alle deler av denne bransjen utøver virksomheten med tilfredsstillende kvalitet og at publikum er tilstrekkelig vernet. Forslag til nye regler ventes sendt på høring tidlig i 2011.