Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:361 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 24.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Sverige har Brottsoffermyndigheten og et godt system gjennom Brottofferfonden som fungerer på en meget god måte og som burde være en mal for hvordan andre land organiserer oppfølging av fornærmedes rettigheter og økonomiske situasjon etter den kriminelle handlingen. I Norge har Kontoret for voldsoffererstatning fått kritikk bla for lang saksbehandlingstid.
Hva mener statsråden Norge kan lære av den svenske Brottsoffermyndigheten?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er alltid en fordel å samarbeide med andre land for erfaringsutveksling, og vi har et godt samarbeid med svenske myndigheter. En gruppe fra Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning og Justisdepartementet var nylig på studietur hos Brottsoffermyndigheten nettopp for å se hva vi kan lære av Brottsoffermyndigheten. Effektivisering av saksbehandlingen var ett av temaene.

Saksbehandlingstiden hos Brottsoffermyndigheten og Kontoret for voldsoffererstatning er ikke direkte sammenlignbare. Dette skyldes blant annet at Brottsoffermyndigheten ikke mottar søknader om voldsoffererstatning før den aktuelle saken er ferdigbehandlet hos påtalemyndigheten, domstolene, Kronofogdmyndigheten og forsikringsselskap. Saksbehandlingstiden hos disse regnes således ikke med i Brottsoffermyndighetens saksbehandlingstid. Kontoret for voldsoffererstatning har derimot ofte sakene liggende på vent til eventuell straffesak mot skadevolderen er rettskraftig avgjort, jf. voldsoffererstatningsloven § 14 tredje ledd. Saksbehandlingstiden i Brottsoffermyndigheten og Kontoret for voldsoffererstatning er derfor ikke sammenlignbare.

Brottsoffermyndigheten er organisert annerledes enn Kontoret for voldsoffererstatning har en mer effektiv saksbehandling. Justisdepartementet vurderer derfor om deler av dette kan overføres til det norske systemet. Jeg kan også opplyse at departementet i samarbeid med Kontoret for voldsoffererstatning for tiden går igjennom saksbehandlingsrutiner m.m. for å effektivisere saksbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden ved kontoret. Dette arbeidet har høy prioritet.

Brottsoffermyndighetens øvrige arbeid og oppgaver er det også aktuelt å se hen til ved ytterligere arbeid for og utvikling av voldsofres rettigheter.