Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:375 (2010-2011)
Innlevert: 25.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 14.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan kan statsråden forsvare flytting av 35 arbeidsplasser, i hovedsak kvinner, fra distriktene i en offentlig virksomhet?

Begrunnelse

Det er staten ved Næringsdepartementet som eier Mesta. Selskapet vil nå flytte 35 ansatte fra avdelingen i Moss til Oslo / Lysaker. Arbeidsoppgaver i Moss gjøres for de 8 Mesta selskapene. De fleste ansatte er kvinner (4 menn) og alle er bosatt i Mosseregion, 4 i Sarpsborg/Fredrikstad.
Administrasjonssenteret er landsdekkende og håndterer all regnskapsføring, hovedsentralbord, lønn, reiseregninger, timeregistrering, dokumentsenter som tar seg av og registrerer all post, kontrakter/garantier, elektronisk arkiv osv. Alle dokumenter som brev, fakturaer osv blir skannet og sendt elektronisk ut i hele landet. Senteret har elektroniske arkiver. Begrunnelsen som de ansatte oppgir at de har fått; er av hensyn til IT systemene. Undertegnede undrer seg over en slik begrunnelse for flytting all den tid nettopp det er dette som skal muliggjøre at arbeidsplasser kan etableres i distriktene. Ifølge verneombudet kom beskjeden som lyn fra klar himmel og de ansatte har ikke vært informert. I det politiske miljøet i Moss har reaksjonene vært sterke. Dette er en stor kvinnearbeidsplass og flyttingen er stikk i strid med tidligere statlige signaler om å kanalisere arbeidsplasser ut av hovedstaden og til distrikts Norge. Kritikken har haglet mht hvordan ansatte har vært ukjent med prosessen, beslutningsgrunnlaget og manglende involvering i prosessen. I så fall kan det være brudd på avtaleverket. Det hersker tydeligvis uklarhet mht informasjon om videre prosess og det som betegnes som et mulig foreløpig vedtak om flytting.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Et generelt utgangspunkt for regjeringens eierpolitikk er at det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og at eierrollen skal utøves slik at styret og daglige ledelse har forretningsmessig handlefrihet innenfor gitte rammebetingelser.

Tiltak av den typen det her gjelder ligger innenfor fullmakter som selskapet ledelse og styre har etter aksjeloven.

Det er en grunnleggende generell forventning at selskaper hvor staten er eier skal opptre langsiktig og ansvarlig i omstillingsprosesser. Regjeringens forventninger til selskapenes ivaretakelse av tverrgående hensyn, herunder omstillinger, er blant annet omtalt i Regjeringens eierpolitikkdokument. Det er en forutsetning at omstillinger skjer i henhold til avtaleverk og i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Det er i denne sammenhengen også avholdt et møte mellom representanter for de ansatte i Mesta-konsernet, ordføreren i Moss og stortingsrepresentant Irene Johansen og departementet på statssekretærnivå, der representanter for de ansatte ga uttrykk for sitt syn på saken.