Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:377 (2010-2011)
Innlevert: 25.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Enova er statsrådens svar på de fleste utfordringer i energipolitikken. Enova disponerer store midler til energisparetiltak. Gartnerinæringen har betydelig sysselsetting i deler av landet. Bransjen bruker store mengder energi til lys og varme.
Hvordan ser statsråden på å gi støtte til isoleringsgardin i gartneri?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger, som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslippene av klimagasser. Enova skal forestå et bredt tilbud av programmer til både husholdninger, kommuner og næringsliv. Gartnerinæringen er en viktig næring i mange deler av landet og den bruker store mengder energi til lys og oppvarming. Det er opptil Enova, i samarbeid med næringen, å vurdere løsninger for energiomlegging i sektoren. Enova har hatt en samarbeidsavtale med Norsk Gartnerforbund siden 2007.