Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:389 (2010-2011)
Innlevert: 29.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 03.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke konkrete avklaringer er det regjeringen trenger for å kunne legge saken frem for Stortinget?

Begrunnelse

Jeg viser til representant Anders Anundsen sitt spørsmål 15:341 fra sesjonen 2010-2011 om igangsetting av strekningen Gulli-Langåker. Da svarte statsråden følgende:

"Jeg kan opplyse at saken er til behandling mellom berørte departementer, men at det er nødvendig med noen avklaringer før saken legges fram for Stortinget. Samferdsels- departementet vil legge fram en proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli – Langåker så snart de nødvendige avklaringene foreligger."

I Tønsberg Blad 28. november uttaler prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen at alt av planer og tall ligger klart og sitat:

"Vi har ikke hatt noen henvendelser fra departementet om det veitekniske siden i mai i år."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Saken, som gjelder utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli – Langåker i Vestfold, er til behandling mellom berørte departementer. I henhold til normal prosedyre er ikke saken offentlig før den er ferdigbehandlet. Dette omfatter også departementets vurderinger av enkeltspørsmål i saken.