Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:391 (2010-2011)
Innlevert: 29.11.2010
Sendt: 30.11.2010
Besvart: 07.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge Nettavisen mener Statens veivesen at nye bomstasjonspunkter på E18 kan brukes som til både måling av gjennomsnittsfart og andre sporingsoppgaver. Det ser ut til å være uenighet mellom Datatilsynet og Statens veivesen om godkjennelse i forhold til bestemmelser om personvern foreligger eller ikke.
Vil statsråden se nærmere på dette og sørge for at Stortinget får seg forelagt sak om bruk av data registrert i bomstasjoner?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: AutoPASS-systemet skal primært brukes til bompengeinnkreving. Ifølge Statens vegvesen har de ingen planer om at bomstasjoner på E18 kan brukes til andre formål enn bompengeinnkreving.

Det må også understrekes at det for alle automatiske bomstasjoner kreves konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger i forbindelse med innkrevingen.