Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:401 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Besvart: 08.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble signert i november 2008. Regjeringen har tidligere vist til at avtalen vil kunne innebære at norsk næringsliv oppnår konkurransefortrinn overfor bedrifter i EU, som så langt ikke har en slik avtale med Colombia. Colombia og EU signerte imidlertid en frihandelsavtale 19. mai 2010. I Dokument 15:1160 (2009-2010) viser statsråden til at det ikke er fastslått konkret tidspunkt for fremleggelse av frihandelsavtalen i Stortinget.
Når kan dette ventes?

Begrunnelse

Den totale, bilaterale handelen mellom EFTA og Colombia tilsvarte omlag 720 mill. USD i 2007, og en frihandelsavtale mellom partene vil kunne bidra til vekst og velstand både i Colombia og i Norge. Dersom norske bedrifter og norsk næringsliv ikke skal miste sine konkurransefortrinn overfor bedrifter i andre land, herunder spesielt EU-landene hvis EU signerte en frihandelsavtale med Colombia i mai 2010, så er det viktig at avtalen kommer til ratifisering i Stortinget så snart som mulig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: At vi har inngått en handelsavtale med Colombia oppfattes av enkelte som kontroversielt, mye på grunn av menneskerettighetssituasjonen i Colombia. På denne bakgrunn har jeg vektlagt en grundig behandling av saken før den fremmes for Stortinget. Som et ledd i dette har blant annet statssekretær Skogholt besøkt Colombia sammen med representanter for norske arbeidslivsorganisasjoner. Vi arbeider videre med å forberede ratifisering av handelsavtalen mellom EFTA-statene og Colombia. Det er ikke fastslått konkret tidspunkt for fremleggelse for Stortinget.