Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:410 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 16.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Statsråden har uttrykt bekymring for kraftsituasjonen denne vinteren. På Mongstad bygger Statoil et stort kraftvarmeverk, hvor man ser for seg å bare bruke en av turbinene i startfasen. Dette til tross for at energiministeren uttrykker behov for økt kraftproduksjon.
Vil statsråden ta et initiativ til å bruke kraftvarmeverket på Mongstad som reservekraftverk dersom Statoil velger ikke å sette det i full drift, og er det noen tekniske utfordringer ved å bruke Mongstad som reservekraftverk?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett har gjennom systemansvarsforskriften ansvaret for å utrede og utvikle virkemidler for håndtering av anstrengte kraftsituasjoner. Risikoen for tørre og kalde vintre før nye ledninger kommer på plass, har gjort at Statnett har vurdert flere nye tiltak for å sikre strømforsyningen i utsatte områder.

Statnett har derfor i høst vært i samtaler med Statoil om mulighetene for å bruke Mongstad kraftvarmeverk som reservekraftverk for å sikre strømforsyningen i Bergensområdet.

Mongstad kraftvarmeverk er i utgangspunktet ikke bygget for å være et reservekraftverk, men inngår i en omfattende, integrert prosess på Mongstad. Dette innebærer begrensninger på hvordan verket kan drives.

Reservekraftverk må være tilgjengelig for den driftsansvarlige på kort varsel og kunne drives ut fra hensynet til den løpende kraftsituasjonen.

Statnett arbeider videre med andre mulige tiltak i regionen.