Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:411 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Statsråden skriver i svar på spørsmål 342 (2010/11) at "Uavhengig av om Norge hadde hatt et eget omsetningspåbud eller ikke, ville derfor drivstoffbransjen ha lov til å lavinnblande biodrivstoff i standard diesel og bensin. Norske myndigheter ville med dagens regelverk ikke ha muligheter til å forby slik lavinnblanding."
Hvor stor økning i biodrivstoffsalget i Norge forventer regjeringen at omsetningspåbudet vil medføre utover det som ”bransjen” ville blandet inn på frivillig basis?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Internasjonale drivstoffstandarder som også Norge følger, tillater en viss andel lavinnblandet biodrivstoff i ordinær bensin og ordinær diesel. Uten et nasjonalt omsetningspåbud for omsetning av biodrivstoff, er det grunn til å anta at det i all hovedsak ville være et prisspørsmål hvor mye biodrivstoff drivstoffbransjen selv ville velge å lavinnblande i ordinært drivstoff. Prisdifferansen mellom biodrivstoff og fossile produkter påvirkes av blant annet oljepris, avgiftslegging og avansestrategi i bransjen.