Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:412 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Regjeringen har varslet at omsetningsplikten for biodrivstoff skal øke til 5 prosent fra 2011. Samtidig skal bærekraftskriteriene på plass fra 01.01.11. Bransjen opplever dog at det foreligger lite og manglende informasjon om disse kriteriene, noe som gir dårlig tid til reell forberedelse.
Gjelder dato for innføring av bærekraftskriteriene, og tror statsråden bransjen vil være i stand til å møte kravene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Klima- og forurensningsdirektoratet sendte 22. november i år på høring forskriftsforslag som blant annet innebærer innføring av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff ). Høringsfrist er satt til 10. januar 2011. I høringen foreslås det at bærekraftskriterier innføres så raskt som mulig. I den grad bransjen mener de vil ha problemer med å møte de foreslåtte kravene, forventer vi at bransjen vil redegjøre for dette i den pågående høringsprosessen.

Vi avventer innspillene fra berørte når høringsrunden er avsluttet, og vil da vurdere saken videre på grunnlag av innkomne høringsuttalelser.