Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:413 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 09.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Statsråden valgte i sommer å avskjedige styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn. Avskjedigelsen skjedde med kort varsel og etter svært kort virketid for Grundekjøn. Grundekjøn ble i fjor kåret til årets styreleder. En slik prosess fremstår som lite proff fra statsrådens side.
Hva er statsrådens begrunnelse for at Grundekjøn måtte byttes ut etter så kort virketid, og mener statsråden at prosessen var god og ryddig?

Begrunnelse

Ifølge intervju i Teknisk Ukeblad den 28. oktober sier tidligere styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn, at det var flere forsøk på dialog med statsråden, åpenbart uten særlig suksess. Vedkommende gikk til det skritt å kritisere statsråden etter manglende respons fra statsråden om Statkrafts strategi. Det kostet Grundekjøn hans styrelederverv. Om regjeringens behandling av Statkrafts strategi sier Grundekjøn til Teknisk Ukeblad at:

"...eieren blokker det hele med så omfattende beslutningsprosesser at man ikke kan forholde seg til dem. De roter bort muligheter for det norske samfunnet".

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som det fremgår av blant annet St.meld. nr. 13 (2006-2007) – Et aktivt og langsiktig eierskap og dokumentet Regjeringens eierpolitikk, er regjeringen opptatt av å ha gode rutiner for arbeidet med styreutnevnelser, både for de børsnoterte selskapene og for de heleide selskapene. Et viktig element i dette arbeidet er løpende å vurdere styrets samlede kompetanse og erfaring opp mot de problemstillingene det enkelte selskap står overfor.

Med ulike mellomrom er det nyttig å få inn ny kompetanse og erfaring i selskapenes styrer, også når det gjelder styreledere. På foretaksmøtet i Statkraft SF i juni 2010 ble det gjort enkelte endringer i styrets sammensetning. I tillegg til at to nye ordinære styremedlemmer ble også ny styreleder valgt i selskapet.

Avgående styreleder hadde da vært styreleder i selskapet i 6 år, siden 2004. I henhold til hva som er vanlig norm for funksjonstid for styremedlemmer generelt og styreledere spesielt kan ikke en funksjonstid på 6 år karakteriseres som ”svært kort virketid” slik representanten viser til i sitt spørsmål.

Når regjeringen valgte å endre styresammensetningen våren 2010 så var dette etter en helhetsvurdering av styrets samlede kompetanse og erfaring med utgangspunkt i selskapets utfordringer fremover og statens målsetninger med eierskapet.