Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:429 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden sørge for at Ungt Entreprenørskap, som er en viktig del av skolen i dag, får minst like gode offentlige økonomiske støtteordninger for drift og satsning på unge mennesker som vil være gründere i 2011 som i 2010?

Begrunnelse

Ungt Entreprenørskap er en stor suksess som gir elever særlig på videregående nivå, muligheten til å velge et fag som gir dem god innsikt i hvordan livet som gründer arter seg. Det viser seg at elever som deltar i Ungt Entreprenørskap også mener at dette faget resulterer i bedre fagresultater i andre fag. Den politiske støtten til Ungt Entreprenørskap har vært og er sterk. Til tross for denne støtten ligger det i år an til at Ungt Entreprenørskap får tilgang til langt færre offentlige kroner i 2011 enn tidligere, hvilket vil ha store ringvirkninger for Ungt entreprenørskaps mulighet til å løse sitt oppdrag.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ungt Entreprenørskap er en viktig aktør, og har bidratt til at en rekke elever har fått opplæring i entreprenørskap gjennom å binde sammen skoler og næringsliv. Kunnskapsdepartementet vil i 2011 gi et tilskudd på 1 million kroner til Ungt Entreprenørskap. Dette er tilsvarende tilskuddet i 2010. Kunnskapsdepartementet forutsetter i sitt tilskudd at det skal satses spesielt på fag- og yrkesopplæringen. Entreprenørskap kan gi en mer variert opplæring, som kan virke motiverende på mange elever, og det kan bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet lanserte høsten 2009 handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen 2009-2014. Blant tiltakene for grunnopplæringen er inkludering av entreprenørskap i veiledninger til læreplaner for fag der dette er relevant. Det skal også utvikles en nettbasert ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap.

Elever med interesse for entreprenørskap har også mulighet til å velge programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette programfaget kan også velges av elever på yrkesfaglige utdanningsprogram i prosjekt til fordypning, forutsatt at skolen tilbyr faget.

Det er foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom entreprenørskapsopplæring og læringsutbytte. De tre departementene bak den nye handlingsplanen har satt i gang et større forskningsprosjekt der dette blir belyst. Forskerne vil blant annet kartlegge omfanget av entreprenørskapsopplæringen, og kartlegge entreprenørskapsopplæringens betydning for elevenes faglige utbytte og for gjennomføring av videregående opplæring.