Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:446 (2010-2011)
Innlevert: 03.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I Debatten på NRK 02.12.10 hevdet APs finanspolitisk talsmann Torgeir Micaelsen at Enova får mer penger til støtteordningen til energisparing i husholdningene.
Hvor fremkommer det at regjeringen har økt bevilgningen til Enovas husholdningsstøtte for 2010?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er i statsbudsjettet for 2010 bevilget 40 millioner kroner til Enovas tilskuddsordning for husholdninger. Disse midlene er enten utbetalt eller bundet opp i tilsagn, noe som ikke er uvanlig på slutten av året og i tråd med Stortingets forutsetninger om at midlene skal benyttes. Enova frigjør fortløpende midler fra tilsagn som ikke benyttes, og deres oppfordring er derfor at de som er interessert bør søke om støtte. Regjeringen har foreslått å bevilge 40 millioner kroner til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2011. Enova vil derfor fra 1. januar 2011 få 40 mill. kroner til støtteordningen til energisparing i husholdningene, i henhold til Stortingets bevilgningsvedtak mandag 13. desember.