Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:462 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 20.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I NRK Debatten 02.12.10 hevdet APs finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen at denne regjeringen har realisert ENØK eller ny kraftproduksjon tilsvarende "3-4 ganske store gasskraftverk".
Kan statsråden gi et regnskap over realiserte prosjekter innen ENØK, vannkraft, vindkraft, bioenergi, osmosekraft, gasskraft, tidevann, og annet (spesifiser), som er gjennomført under rød-grønt styre, og som reflekterer energimengden fra 3-4 ganske store gasskraftverk?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gjennom Enova er det i perioden 2006 til 2009 kontraktsfestet om lag 8,3 TWh/år (korrigert for kanselleringer) i økt energiproduksjon eller spart energi. Det vises til tabell 8.2 i Prop. 1 S (2010-2011) for mer detaljer om status i de ulike prosjektene som har fått tilsagn av Enova. Det vises også til omtale av ledetider i kapittel 8.3.3.

I perioden 2006-2009 er det i tillegg satt i produksjon nye vannkraftprosjekter tilsvarende om lag 3,2 TWh/år. Det er også igangsatt nye vindkraftprosjekter tilsvarende om lag 400 GWh/år i ny produksjon. To gasskraftverk med en samlet installert kapasitet som kan produsere til sammen om lag 5,8 TWh elektrisitet er også satt i drift i perioden.