Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:465 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): EU vedtok nylig å liberalisere kravet om visum for taiwanske borgere ved innreise til EU og Schengen, og bærere av taiwanske pass kan snart reise visumfritt til 37 europeiske land. Taiwan er Norges femte største handelspartner i Asia, og handelen med Norge har vokst betydelig det siste året.
Hvilke positive ringvirkninger knyttet til økt bilateral handel, investeringer, turisme og utveksling ser statsråden for seg som følge av vedtaket, og vil Norge ta initiativ til å gjenopprette kontoret i Taipei?

Begrunnelse

Statistikk fra Europakommisjonen viser at det ble utstedt over 175 000 Schengen-visum i Taiwan i fjor, og som følge av vedtaket om visumfrihet er antallet besøkende fra Taiwan til EU ventet å øke med over 30 pst. neste år. I følge EU-kommisær Cecilia Malmström vil liberaliseringen kunne utvide både bredden og dybden i samarbeidet mellom EU-landene og Taiwan innenfor en rekke områder som handel, investeringer, turisme, kulturell utveksling og folk-til-folk samarbeid.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Visumfritak gjør det enklere for bærere av taiwanske pass å besøke Norge. Erfaring viser at visumfritak fører til økt reisevirksomhet og økt kontakt mellom borgere. Vi kan derfor regne med at visumfritak i Schengen-området vil ha positive ringvirkninger for kontakten.

Norges Eksportråd opprettet et kontor i Taipei i 1989. Dette ble ledet av en norsk eksportutsending frem til 2002 da kontoret på grunn av begrenset interesse fra norsk næringsliv og endringer i Eksportrådets uteapparat, ble nedbemannet til en lokalansatt. Denne stillingen ble avviklet i 2004. Innovasjon Norge opplyser at de i dag ikke har planer om å opprette kontor i Taipei.