Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:494 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stor gjennomgangstrafikk skaper stor trafikkbelastning på veinettet i Bergen. Det er anslått at det passerer 62.000 kjøretøy over Danmarksplass hvert døgn; de fleste kjører mellom nord og sør. Bergen trenger derfor et bedre ring-veisystem. En tunnel som fører trafikken under Danmarksplass kan være en viktig del av et velfungerende ringveisystem. Staten bør aktivt samarbeide med Bergen kommune for å avklare, planlegge, bygge og finansiere bedre veiløsninger i Bergen.
Vil statsråden ta initiativ til et slikt samarbeid?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er allerede tatt et initiativ slik representanten etterspør. Statens vegvesen har fått ansvar for å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ”Regionpakke Bergen". KVU’en utføres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Arbeidet skjer i samarbeid med tolv kommuner: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Meland, Lindås, Radøy, Osterøy, Vaksdal, Samnanger og Os.

KVUen er en faglig utredning om alternative strategier for areal- og transportutvikling i Bergensområdet fram mot 2040. Konkrete tiltak på kort sikt skal vektlegges. Sammen med lokale høringsuttalelser og ekstern kvalitetssikring (KS1), vil KVUen gi grunnlag for en beslutning om transportutvikling i Bergensområdet. Samtidig vil KVUen representere en faglig basis for videre arbeid med en mulig "regionpakke", et felles program for transporttiltak i Bergensområdet.

Statens vegvesen opplyser at KVU-rapporten etter planen vil være ferdig tidlig i 2011, og at det blant annet arbeides med et konsept for en ringvegløsning. Det vil ikke være grunnlag for å si noe nærmere om evt. prioritering av tunnel under Danmarksplass før KS1-prosessen er avsluttet.