Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:500 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Dalane videregående skole i Egersund søkte 01.09.2010 Utdanningsdirektoratet om mulighet til å tilby et forsøk hvor elever på VG2 Automatisering kan gå videre på VG3 Energioperatørfaget fra høsten 2011. Dette som et ledd i tilrettelegging for økt kompetanse innenfor energioperatørfaget. Skolen har ennå ikke fått svar på sin søknad på tross av signaler fra direktoratet om kort saksbehandlingstid, og dette kan medføre problemer i forhold til planlagt oppstart.
Kan statsråden love at direktoratet gir et raskt svar?

Begrunnelse

08.12.2010 ble avtalen om et grønt sertifikatmarked sammen med Sverige undertegnet av de to lands energistatsråder. Dette medfører en forventning om ny fornybar energisatsing fremover. For å møte kompetansebehovet, har Dalane Videregående skole i Egersund planer om oppstart av et energioperatørfag som vil være viktig for å utdanne fagfolk til eksempelvis en vindmøllesatsing. Ønsket er at studiet skal kunne tilbys fra høsten 2011. Dessverre har saksbehandlingen i Utdanningsdirektoratet tatt lengre tid en forespeilt, slik at når Rogaland Fylkesting denne uken behandlet tilbudstrukturen for kommende skoleår, så kunne de ikke fatte vedtak om opprettelse av et slikt tilbud. Dalane Videregående Skole kunne søkt tidligere enn 1.september d.å., men ble oppfordret av direktoratet til å søke 1. september med den begrunnelse at der ville være nok tid til saksbehandling i forhold til skolens behov for et raskt svar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet mottok 1. september 2010 søknad fra Rogaland fylkeskommune om forsøk hvor elever på VG2 Automatisering kan gå videre på VG3 Energioperatørfaget fra høsten 2011. Søknaden støttes av regional ledelse i LO og NHO. Til hvert av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det tilknyttet rådgivende organ. Direktoratet er godt i gang med behandlingen av søknaden og faglig råd for elektrofag behandlet saken 16. september 2010. Direktoratet har som målsetting at søknader om forsøk skal behandles innen tre mnd etter at alle nødvendige opplysninger i saken er mottatt. Direktoratets generelle krav til søknader om forsøk er gjort kjent i rundskriv Udir - 3 - 2007. Søknaden fra Rogaland fylkeskommune vil bli behandlet i henhold til overnevnte målsetting. Direktoratet er i ferd med å avslutte sin behandling av søknaden.

Det kan ha oppstått en misforståelse i forbindelse med datoen 1. september. Denne datoen har vært oppgitt som frist for søknad om endring i tilbudsstrukturen. Denne fristen gjelder ikke forsøk, som søknaden fra Rogaland omhandler, søknader om forsøk behandles fortløpende gjennom året.