Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:510 (2010-2011)
Innlevert: 10.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 16.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med et boligprosjekt på øya Skåtøy i Kragerø, har fylkesmannen lagt inn innsigelse mot utbygging av et bryggeanlegg. Det var tverrpolitisk enighet om å tillate utbyggingen. Innsigelsen forverrer muligheten til å få folk til å bosette seg på Skåtøy når man ikke har mulighet til å få seg en egen båtplass.
Mener statsråden at begrunnelsen til fylkesmannen i Telemark er i tråd med regjeringens retorikk om lokaldemokrati og ønske om mer makt til kommunene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Med hjemmel i plan- og bygningsloven har berørt statlig og regionalt organ adgang til å fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Innsigelsesadgangen er således en del av den planprosess som kommunene må forholde seg til.

Dersom kommunen og innsigelsesorganet ikke kommer til enighet etter megling, vil saken måtte sendes departementet for endelig avgjørelse.

Slik saken nå står, kan departementet derfor ikke gå nærmere inn på realiteten i saken.