Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:516 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Når har statsråden tenkt til å respondere på de planene som foreligger ved Universitetet i Stavanger om etablering av et rettsgenetisk utdanningsløp som kan bidra til gjennomføring av DNA-reformen?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Universitetet i Stavanger (UiS) har i brev av 30.04.2009 orientert om etablering av og videre planer for et rettsgenetisk utdanningsløp ved universitetet i samarbeid med GENA. Justiskomiteen skal være orientert ved kopi av brevet. Jeg har oppfattet brevet som en orienteringssak.

Jeg minner om at universitetene sorterer under Kunnskapsdepartementet. Det er slik at universitetene selv beslutter fagretning og utdanningsløp innenfor de til en hver tid gjeldende rammer.

Under Stortingets behandling av Innst.O.nr.23 (2007-2008) pekte justiskomiteen på universitetsmiljøet i Tromsø i forhold til å anlegge et utdanningsløp og et rettsgenetisk analysemiljø. Etter ønske fra Stortinget er det for 2009 og 2010 bevilget midler til forberedelse av et nytt DNA-analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø. Bevilgningen er foreslått videreført i statsbudsjettet for neste år.