Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:517 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Hva er målet for Rettsmedisinsks Institutts saksbehandlingstid for 2011?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Saksbehandlingstiden for 2011 vil bli regulert i en SLA-avtale (tjenestenivåavtalen) mellom Rettsmedisinsk institutt (RMI) og politiet. Et uttalt mål fra RMI er å få saksbehandlingstiden ned til rundt 4 uker for 80 % av sakene.

Ifølge Politidirektoratet har nåværende SLA-avtale mellom politiet og RMI et krav om at 80 % av sporprøvene skal analyseres innen 3 måneder (90 dager). De prioriterte sakene skal saksbehandles fortløpende. Personprøvene skal saksbehandles innen 10 dager. I tillegg kommer saksbehandlingen ved DNA-registrene på Kripos og verifiseringen av eventuelle registertreff ved RMI (5 dager).