Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:518 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 17.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt at ansatte ved Rettsmedisinsk Institutt selger private tjenester i konkurranse med andre private aktører og sin egen arbeidsplass, og i hvilken grad benyttes RMIs laboratorium og fasiliteter til slik virksomhet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr 518 fra stortingsrepresentant Solveig Horne om det er akseptabelt at ansatte ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) selger private tjenester i konkurranse med private aktører og sin egen arbeidsplass, og i hvilken grad RMIs laboratorium og fasiliteter benyttes til slik virksomhet. RMI er en del av Universitetet i Oslo og spørsmålet besvares derfor av undertegnede.

I tråd med Statens personalhåndbok punkt 7.1.1.4, jf. punkt 10.13, kan arbeidstakere ved RMI ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid ved RMI med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. RMI har overfor departementet skriftlig redegjort for at de ikke er kjent med at ansatte ved RMI selger private tjenester i konkurranse med private aktører og egen arbeidsplass.