Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:519 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvordan er status for restansene på sporsaker ved Rettsmedisinsk Institutt nå ved utgangen av 2010, og vil målet om fjerning av disse nås?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til omtalen av restansesituasjonen i revidert nasjonalbudsjett for 2010, jf. Prop. 125 S (2009-2010) og Prop.1 S (2010-2011). Ved utgangen av 2009 var det om lag 2 560 sporsaker som ikke var påbegynt. RMI har i samarbeid med politiet fra januar 2010 gjennomført et prosjekt for å redusere restansene. Alle sakene som var i restanseprosjektet er avsluttet. Parallelt med nedbygging av disse restansene må nye saker behandles. Saker som står i kø har imidlertid kommet ned på et tilnærmet normalt nivå (en måneds tilgang), som er en forutsetning for å nå målet om fire uker for 80 % av sakene. Saksbehandlingstiden var ca 160 dager for 4 måneder siden og har nå kommet ned i ca 70 dager. Målsettingen om fire uker er ikke nådd ennå. Det skyldes at det fremdeles sendes ut gamle saker som trekker den gjennomsnittlige behandlingstiden opp. Saksbehandlingstiden har vært bekymringsfull, men jeg er tilfreds med at det nå går rette veien.

For saker som ønskes prioritert enten pga fengslingsfrister eller av etterforskningshensyn, følges etablert rutine med umiddelbar oppstart og rask tilbakemelding til oppdragsgiver, ofte muntlig så snart som resultatene foreligger eller ved at det utferdiges foreløpige rapporter. I alle saker der tidsfrister er oppgitt, er disse overholdt.