Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:520 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 17.12.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Rettsmedisinsk Institutt selger DNA analyser i konkurranse med private aktører.
Er denne aktiviteten i lovlig i henhold til reglene om offentlig støtte i EØS-regelverket?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr om Rettsmedisinsk institutts salg av DNA-analyser er lovlig i henhold til reglene om offentlig støtte i EØS-regelverket. RMI er en del av Universitetet i Oslo og spørsmålet besvares derfor av undertegnede.

Rettsmedisinsk institutt (RMI) utfører DNA-analyser som rekvireres av domstolene eller NAV. Det følger av reglene om fastsetting av endring av farskap i barnelova, at det offentlige skal dekke kostnadene til slike DNA-analyser. I NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap legges det til grunn at det ikke er krav om at anskaffelsen av DNA-analyser må konkurranseutsettes, og at ordningen med RMI som eneste leverandør av DNA-analyser i farskapssaker, er hensiktsmessig.

RMI utfører også i begrenset omfang DNA-analyser for private. Departementet har fastsatt egne retningslinjer for oppdragsfinansiert aktivitet ved universiteter og høyskoler. Oppdragsfinansiert aktivitet kan ikke subsidieres med statlig bevilgning, alle direkte og indirekte kostnader ved oppdrag skal være dekket. Jeg forutsetter at RMI legger disse retningslinjene til grunn når de utfører oppdrag for andre. Departementet vil følge opp dette overfor Universitetet i Oslo.