Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:521 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 17.12.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvor mye tid bruker de ansatte ved Rettsmedisinsk Institutt som sakkyndige i retten, og hvem tilfaller eventuelle honorarer for dette arbeidet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr om hvor mye tid de ansatte ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) bruker som sakkyndige i retten og hvem tilfaller ev. honorar fra dette arbeidet. RMI er en del av Universitetet i Oslo og spørsmålet besvares derfor av undertegnede.

Antall ganger de ansatte ved RMI møter i retten vil variere, og blant annet være avhengig av sakstype og hvor stor betydning RMIs undersøkelser har for saken. RMI opplyser at rettspatologene gjennomsnittlig har 100 rettsoppmøter per år, fordelt på p.t. syv personer, og tiden som går med i retten er i snitt en time per sak. I større og mer komplekse saker er tiden gjerne noe lengre. Oppmøter i retten knyttet til biologiske sporundersøkelser, såkalte sporsaker, har de siste par år vært rundt 40, fordelt på p.t. fem personer, og tidsforbruket i retten en halv til en time per sak. Også i disse sakene avhenger tidsforbruket i stor grad av hvor omfattende sakene er. I tillegg til rettsoppmøtene kommer tid til forberedelse og ev. reisefravær. Telefonavhør for retten er heller ikke medregnet.

Ansatte ved RMI som er oppnevnt av retten som sakkyndige, møter i retten som privatpersoner, ikke som ansatte ved RMI. RMI opplyser at dette arbeidet skjer utenfor tjeneste i RMI, og honorarene for arbeidet tilfaller den enkelte. De personer i RMI som er oppnevnt som rettssakkyndige må avspasere eller registrere annet fravær fra RMI når de møter i retten. Instituttet opplyser at denne praksis er oppe for revisjon.