Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:523 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statens Kriminaltekniske laboratorium i Sverige offentliggjør regelmessig statistikk vedr. DNA-saker og treff med sporregisteret.
Når skal Rettsmedisinsk Institutt offentliggjøre tilsvarende statistikk?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at DNA-registeret og undersøkelser av biologiske spor i Sverige er lagt til én og samme organisasjon (SKL) under politiet. I Norge er registeransvaret plassert i Kripos, mens det er RMI som undersøker biologiske spor og framstiller DNA-profiler til registeret. Politidirektoratet samordner i dag månedlig statistikk om DNA-saker og registeret fra henholdsvis RMI og Kripos. Jeg vil i samarbeid med Politidirektoratet vurdere nærmere hvordan det kan legges til rette for offentliggjøring av statistikk innenfor området.

Avslutningsvis vil jeg minne om at RMI sorterer under Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet. Det er ikke opp til meg å pålegge RMI å offentliggjøre statistikk innenfor RMIs ansvarsområde.