Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:539 (2010-2011)
Innlevert: 14.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 10.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): I svar på budsjettspørsmål 600 fra Fremskrittspartiets fraksjon angående støtte til norske og internasjonale organisasjoner som driver virksomhet i Det palestinske området oppgis det kun hvilke norske organisasjoner som får støtte.
Kan statsråden bidra med en liste over hvilke palestinske organisasjoner som Norge samarbeider med og/eller gir støtte til, og hvor mye støtten er til hver organisasjon?

Begrunnelse

Departementet svarer at Norge samarbeider med en rekke rettighetsbaserte organisasjoner innenfor områder som menneskerettigheter, demokratifremme, kvinners rettigheter, juridiske rettigheter, barns rettigheter og anti-korrupsjon, men det fremgår ikke av svaret konkret hvilke organisasjoner dette dreier seg om.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I 2010 støttet Norge følgende palestinske organisasjoner (beløp i hele tusen kroner):

- Palestinian Central Bureau for Statistics (10 500)

- Women Legal Aid Center (2 000)

- Palestinian Independent Commission for Citizen’s Rights (2 000)

- Aman Coalition (2 500)

- Tamer Institute for Community Education (1 700)

- Sabreen (4 000)

- Palestinian Council on Foreign Relations (900)

- Madar Palestinian Center for Israel Studies (2 000)

- Association of Women Committees for Social Work, Palestine (1 750)

- MUSAWA-Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (800)

- Juzoor Foundation for Health and Social Development (700)

- Hebron Rehabilitation Committee (900)

- Welfare Association (1 612)

- Yabous Cultural Center (3 000)

- Al-Mezan Centre for Human Rights (1 000)

- Palestinian Centre for Human Rights (600)

- Al-Dameer Association for Human Rights (300)

- Notre Dame of Jerusalem Center (400)

Plantallene for Norges samlede støtte til Det palestinske området i 2011 er ikke fastlagt, og det er følgelig heller ikke inngått avtaler med palestinske organisasjoner om støtte for 2011. Langsiktighet og kontinuitet er imidlertid et viktig prinsipp i Norges engasjement. Det er derfor naturlig at samarbeid med en rekke palestinske organisasjoner videreføres i 2011.

Når det gjelder totalbistand og innretning viser jeg til svaret som ble gitt på budsjettspørsmål 600.