Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:541 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden forvisse Stortinget om at situasjonen ved rettsmedisinsk kommisjon er løst ved utnevnelse av ny leder for psykiatrisk gruppe, og kan statsråden gi en tilbakemelding på hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å garantere for at det skjer en betryggende kvalitetsikring av psykiatriske vurderinger fremover?

Begrunnelse

På NRK Dagsnytt ble det den 14.12.2010 opplyst om at regjeringen etter et opprinnelig initiativ fra Høyre har bidratt til at det er utnevnt ny leder for psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon, etter lengre tids konflikt som bidro til at tidligere leder gikk av. Dette har bidratt til mangel på kvalitetssikring av psykiatriske vurderinger i alvorlige straffesaker. Denne situasjonen har en klar parallell til situasjonen ved Rettsmedisinsk institutt og dets utfordringer, ved at det kan være grunn til frykte for rettssikkerheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er glad for at vi nå har oppnevnt psykiater Karl Heinrik Melle som ny gruppeleder i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon. Vi har brukt tiden fra forrige leders fratreden godt og både kommisjonens leder og departementet har nøye undersøkt aktuelle kandidater til ledervervet i psykiatrisk gruppe før departementet oppnevnte Melle.

Den rettsmedisinske kommisjon er et uavhengig organ. Jeg har stor tiltro til at leder for kommisjonen og leder for psykiatrisk gruppe sammen vil håndtere situasjonen og at sluttbehandlingen av saker i psykiatrisk gruppe raskt vil komme i gang igjen.

Regjeringen er opptatt av at Den rettsmedisinske kommisjon skal ha riktige rammer for å utføre sitt arbeid på en måte som sikrer god kvalitet og effektiv behandling av saker.

Justisdepartementet er i ferd med å ferdigstille arbeidet med nye oppnevningsrutiner til medlemmene i kommisjonen. Her ser vi også på rutiner for fratreden og tiltak for å hindre at saksbehandling stopper opp når en leder av ulike årsaker ikke kan utføre de pålagte oppgavene i kommisjonen.