Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:551 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Spørsmålet ble trukket.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Svaret er ennå ikke tilgjengelig