Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:559 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har statsråden en oversikt over hvor mange enslige mindreårige asylsøkere som har forsøkt å ta sitt eget liv i løpet av de siste to årene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: UDI fører ikke statistikk over selvmordsforsøk blant enslige mindreårige asylsøkere i mottak av personvernhensyn. UDI har derfor heller ikke en tallmessig oversikt over forekomst av psykiske lidelser blant enslige mindreårige i mottak. Det er den kommunale helsetjenesten som har ansvar for å gi oppfølging til enslige mindreårige i mottak som har behov for helsehjelp.

Hva som skal regnes som et selvmordsforsøk, er også et definisjonsspørsmål. I mottakene har det vært en del tilfeller av alvorlig selvskading uten at ungdommene det gjelder eller selve hendelsene defineres som suicidale av den kommunale helsetjenesten.

Både fra personalet i mottakene og fra litteratur vet vi likevel at mange av ungdommer i denne gruppen viser symptomer på angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse. De ungdommene som har psykiske problemer og blir identifisert av helsetjenesten og/eller på mottakene skal få tilbud om psykologisk helsehjelp i kommunene. Utlendingsmyndighetene har ingen tall på hvor mange enslige mindreårige som benytter seg av et tilbud om psykologisk helsehjelp i vertskommunene.