Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:571 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Handikappheisen på jernbanestasjonen i Fredrikstad har stort sett vært ute av drift siden den var ny i 2006. Dette viser at kravet om tilgjengelighet for alle ikke følges opp på en tilfredsstillende måte av Jernbaneverket.
Vil statsråden sørge for Jernbaneverket nå prioriterer nødvendige utbedringer i undergangen, og sørger for at heisen skiftes ut eller repareres snarest så funksjonshemmede kommer seg fra en perrong til en annen uten å benytte taxi?

Begrunnelse

Heisen ble bygget i 2006 og stanset første gang etter kun tre ukers drift. Vannskader sies å være en del av årsaken til skaden. Etter en tid ble det gjort forsøk på å reparere skaden, og heisen var i virksomhet i en periode på to måneder.
I denne perioden ble tre elever fra en skoleklasse sittende fast og heisen ble stengt for kontroll. En uke senere ble to pensjonister som var dårlige til bens sittende fast halvveis over bakken, og andre reisende varslet om hendelsen. Antallet hendelser som følge av feil ble ikke loggført så lenge det ikke oppsto skader, men heisen fungerte ikke som den skulle. Dette er nå ca. halvannet år siden.
Da Fredrikstad er en stasjon med mange reisende, hvorav det daglig er flere som har problemer med å gå trappene, kan det ikke aksepteres at det ikke igangsettes utbedringsarbeid for å forhindre vannskade, og reparasjon av heisen raskt når det oppstår feil.
Heiskontrollen har rapportert en liste på 29 punkter over mangler, og heisen har gått fra å være godkjent da den ble montert i 2006 til å være ikke godkjent i 2010. Heiskontrollen har også endret sine krav til godkjenning de siste 4 årene.
Jernbaneverket trodde restaureringen av tunnelen og heisen kom på mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Nå er summen oppe i over tre millioner. Våren 2009 skulle en løsning være rett rundt hjørnet, men de avtalte datoer for ferdigstillelse er overskredet gjentatte ganger.
De som rammes av dette er alle som har problemer med å gå i trappene og undergangen for å komme fra den ene perrongen til den andre. I enkelte tilfeller har personer blitt fraktet i taxi fra den ene siden til den andre, og det er også tilfelle der en passasjer ikke kom med toget, men måtte ta taxi etter toget og gå på i Råde. Det snakkes mye om universell utforming, og det minste man burde kunne forvente er at det settes av midler til å reparere eller skifte ut heisen raskt når skade oppstår. Jeg viser for øvrig til omtalen av saken i Fredrikstad blad 10. og 13. desember.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg legger stor vekt på at stasjonene er trygge og mest mulig tilgjengelige for alle brukergrupper, og dette er et anliggende Jernbaneverket er vel kjent med og skal følge opp. Jernbaneverket beklager at det har vært langvarige problemer med å holde handikapheisene på Fredrikstad stasjon i den stand som brukerne kan forvente. Arbeidet med å rehabilitere heisene beregnes å være ferdig i løpet av desember i år. Jernbaneverket informerer også om at det vil i tillegg bli etablert overvåking av person- tunnelen under sporene for å holde bedre oversikt over driften av heisene, slik at nødvendige tiltak ved eventuelle avvikssituasjoner kan bli iverksatt.